Pozvánka na Valnou hromadu klubu

Zveme všechny členy oddílu, rodiče, sportovce a kamarády  

sobota 31. března 2017

čas: 17 hod.

místo: areál našich kurtů v Krásné Studánce

Program:

 • Zhodnocení sezóny 2017 – přehled hlavních aktivit
  1. hospodaření oddílu a využití areálu
  2. sportovní činnost oddílu
  3. děti a mládež – hlavní úspěchy
 • Informace vedení TO a činnost klubu
  1. aktuální stav a návrh nových členů TJ
  2. členské příspěvky na rok 2018
  3. Česká unie sportu – novinky
 • Plán hlavních aktivit na rok 2018
  1. rozpočet oddílu a plán investic na rok 2018
  2. provoz, údržba a rozvoj areálu – opravy budov, brigády atp.
  3. pravidla pro využívání dvorců trenéry
 • Plán sportovní činnosti v roce 2018
  1. soutěže družstev a celostátní turnaje
  2. sportovní akce a turnaje oddílu
  3. děti a mládež – tréninkové kempy atp.
 • Náměty na zlepšení a diskuse

V rámci akce budeme podávat tradiční „Dostyho“ pochoutky k tomu pivko a další nápoje.

Těšíme se na setkání s Vámi a společný podvečer v tenisovém duchu

Tomáš, Marek a Lukáš