Valná hromada klubu – 2.4.2019 | 19 hodin | Formanka

Zveme všechny členy oddílu, rodiče, sportovce a kamarády

termín: úterý 2. dubna 2019
čas: 19 hodin

místo: Stráž nad Nisou, restaurace Formanka (na náměstí)

Program:

Hlavní bod jednání: Rekonstrukce areálu a změna fungování klubu

Další body

 1. Zhodnocení sezóny 2018 – přehled hlavních aktivit
  a) hospodaření oddílu a využití areálu
  b) sportovní činnost oddílu
 2. Informace vedení TO a činnost klubu
  a) aktuální stav a návrh nových členů TJ
  b) členské příspěvky na rok 2019
 3. Plán hlavních aktivit na rok 2019
  a) provoz, údržba a rozvoj areálu – opravy budov, brigády atp.
  b) sportovní a klubová činnost
 4. Náměty na zlepšení a diskuse

Letos se jedná o velmi zásadní jednání a jde o budoucnost našeho klubu i areálu ve Studánce.
Vaše účast je nutná a nezbytná!!!

Nejpozději do 31. 3. žádáme všechny o potvrzení (případně omluvení) účasti na valné hromadě klubu dne 2.4.2019 telefonicky nebo na e-mail: soltys@premedis.cz.

Těšíme se na setkání s Vámi a společný podvečer v tenisovém duchu

Tomáš, Marek a Lukáš